گرم‌شدن اقیانوس‌ها نابودی حیات دریایی را سرعت می‌بخشد


تهران- ایرنا- کارشناسان می‌گویند گرم‌شدن اقیانوس‌ها حیات دریایی را سریعتر از آنچه تصور می‌شد، نابود می‌کند

منبع: https://www.irna.ir/news/85167630/%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF