گرانی همزمان بنزین و آرد؟

بنزین و آرد گران نخواهد شد و کسانی که آنرا برای جلوگیری از قاچاق توصیه می کنند به دنبال راهکارهای دیگری باشند. – سید محمد حسینی در گفت و گویی با تبریک آغاز دهه کرامت در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رییس جمهور گفت: نامه معرفی رضا مرادصحرایی …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020315753338396672/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D8%9F