کیفی سازی مناظرات دانشجویی در دستورکار قرار گیرد


تهران – ایرنا -معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: کیفی‌سازی مناظرات دانشجویی باید در دستور کار قرار گیرد و گفت‌وگوهای دانشجویی در کشور دارای هویت شده و نقطه نظرات دانشجویان در این مناظرات، به مسئولان انتقال یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123723/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF