کودکان زلزله زده در صدای چادر گم می شوند + فیلم


ارومیه – ایرنا – تعداد زیادی از کودکان زلزله زده به ویژه روستاییان نزدیک به 2 ماه است که در چادر زندگی می کنند و از مشکلات و گلایه هایی رنج می برند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052711/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85