کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صلاحیت صحرایی را تایید کرد


تهران – ایرنا – کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گزارشی صلاحیت، مدارک دانشگاهی و برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را برای حل چالش‌های این وزارتخانه تایید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85126226/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF