کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب شد


تهران – ایرنا – دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت و تصویب کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران در شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85106650/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

هیدئو کوجیما در توسعه metal gear solid delta : snake eater نقشی ندارد.