کلاس های دانشگاه فرهنگیان از 29 فروردین ماه آغاز می شود


تهران- ایرنا- دانشگاه فرهنگیان در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به مشکل حمل و نقل بین استانی و به منظور رفاه حال دانش آموزان روزه دار، کلاس ها از شنبه 29 فروردین ماه آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071542/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF