کف و سقف «شهریه» مدارس غیردولتی اعلام شد/ تاثیر فوق برنامه‌ها در افزایش شهریه‌ها

وی با بیان اینکه سرانه نیروی انسانی، سرانه فضای فیزیکی و تجهیزاتی، ضریب کیفیت بخشی و فوق برنامه درسی و برنامه‌های مکمل در شهریه تعیین شده مدارس مد نظر قرار گرفته است، ادامه داد: شهریه فعالیت فوق برنامه و پرورشی مدارس غیر دولتی اختیاری است و البته اغلب والدین برای دریافت این برنامه ‌ها فرزندان را در مدارس غیر دولتی ثبت نام می‌کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش همچنین با تاکید بر اینکه اگر والدین برای فوق برنامه‌ها، شهریه به مدارس پرداخت کرده‌اند باید برگزاری این برنامه‌ها را از مدرسه طلب کنند، گفت: تلاش می‌کنیم کیفی سازی برنامه‌های آموزشی و پرورش را در پیش داشته باشیم.

ادامه دارد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040301064/%DA%A9%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7

به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده در نشستی خبری با موضوع شهریه مدارس غیر دولتی و توانمندسازی نیروی انسانی در مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: ۳۸ درصد از شهریه تعیین شده برای هر مدرسه نیز طبق فوق برنامه است؛ فعالیت‌های تابستانی مدارس به شهریه‌ ثابت اضافه می‌شود که این شهریه برای مهر ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به بعد است و شامل حال فعالیت‌های امسال نمی‌شود.

تعیین تکلیف برای مدارسی که زبان خارجی تدریس می‌کنند 

محمود زاده درباره مدارسی که تا به امروز موفق به درج اطلاعات خود در سامانه مشارکت‌ها برای تعیین شهریه خود نشده‌اند، خاطر نشان کرد: مدارس جا مانده از ابلاغ شهریه، حدود یک هفته کاری برای درج اطلاعات خود در سامانه و تعیین شهریه خود وقت دارند. طی هفته جاری باید اطلاعات خود را درج کنند، در غیر این صورت شهریه این مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ شهریه مصوب سال قبل خواهد بود. برخی مدارس غیر دولتی مقاومت و احساس می‌کنند خودشان باید شهریه را تعیین کنند که این ها باید حتما اطلاعات خود را درج کنند. سامانه آخر این هفته بسته می‌شود.

حداکثر شهریه دریافتی با احتساب فوق‌برنامه‌ها و برنامه‌های تابستانی هر مدرسه را در سایت ببینید 

شهریه فعالیت‌های فوق برنامه و پرورشی «اختیاری» است

وی همچنین درباره مدارسی که بعضا شهریه‌هایی بیش از آنچه تعیین شده دریافت می‌کنند نیز تاکید کرد: شهریه مازاد حتما باید به خانواده‌ها بازگردد. هیچ مدرسه‌ای حق اضافه گرفتن شهریه ندارد و باید این هزینه‌ها به خانواده‌ها برگردد. من خودم از یکی دو مدرسه تهران بازدید کردم. امسال تا حدودی از افزایش شهریه مدارسی که بیش از آنچه تعیین شده بود از خانواده‌ها دریافت کرده بودند، جلوگیری کردیم و اگر شهریه افزایش یافته، خیلی پایین تر از سایر مدارس است.

محمودزاده تصریح کرد: حداکثر ساعت فعالیت فوق برنامه و مکمل و تابستانی در مقطع ابتدایی ۶ ساعت، در مقطع متوسطه اول ۸ ساعت در مقطع متوسطه دوم ۷ ساعت و برای هنرستان‌ها ۲ تا ۵ ساعت در هفته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال در فرمول شهریه مدارس غیر دولتی «نیروی انسانی» را همراه با لزوم «آموزش» این نیروها مد نظر قرار داده‌ایم، گفت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ میزان شهریه مصوب مدارس غیر دولتی از ۵ میلیون آغاز می‌شود و تا ۴۸ میلیون تومان است که فقط دو مدرسه ما مجاز به دریافت شهریه ۴۸ میلیون تومانی هستند.

محمودزاده تاکید کرد: این دو مدرسه‌ای که مجاز به دریافت ۴۸ میلیون تومان شهریه در سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ هستند، اگر فوق برنامه و مکمل و برنامه تابستانی خود را بارگزاری کنند و از ما مجوز بگیرند، با ۳۸ درصد شهریه این فوق برنامه‌ها نهایتا باید ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شهریه بگیرند. در سایت مشارکت‌ها مبلغ شهریه هر مدرسه غیر دولتی در شهریه مصوب، فوق برنامه، مکمل و برنامه تابستانی درج شده است و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به آن از شهریه‌ها مطلع شوند. همچنین پوستری در مدارس غیر دولتی نصب شده که این امر را اطلاع رسانی می‌کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی درباره مدارسی که اقدام به تدریس زبان‌های خارجه می‌کنند نیز عنوان کرد: تدریس زبان اگر به عنوان برنامه تقویتی و مکمل است جزو فعالیت مدرسه‌ای محسوب می‌شود اما اگر آموزشگاهی هست حتما باید با همکاری موسسات آموزشی باشد. امسال این امر را تفکیک کردیم. بعضا به دانش آموزان اجحاف می‌شود، چند سالی در مدرسه زبان یاد می‌گیرند و گواهی به آنها تعلق نمی‌گیرند. مدارسی که فعالیت این چنینی دارند باید حتما مجوز آموزشگاهی داشته باشند.

مدارس باید شهریه دریافتی اضافی را به خانواده‌ها بازگردانند 

فرصت یک هفته‌ای مدیران مدارس غیردولتی برای درج اطلاعات خود جهت تعیین شهریه