کشورهای پیشرفته برای کوچک کردن دانشگاه ها اقداماتی انجام می دهند

وی ادامه داد: از تجربیات به دست آمده در ایام کرونا می توان در زمینه های مختلف آموزشی از جمله برگزاری کلاس های فوق برنامه و ارتباطات بین المللی با حداکثر سرعت و کمترین هزینه ممکن برای تبادل اطلاعات استفاده کرد. نه تنها موضوعات آموزشی، بلکه امور فرهنگی نیز می تواند در بستر فضای مجازی تولید و در اختیار دانش پژوهان قرار گیرد.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: در گذشته دانشگاه ها برای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود به فضای بیشتری نیاز داشتند اما دنیای امروز دنیای ارتباطات و اطلاعات است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته به سمت دانشگاه های مجازی و کوچک شدن فضای آموزشی گام برداشته اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید از افراد مستعد علوم انسانی برای تولید محتوای مخاطب محور و موضوع محور در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: گاهی دانشگاه ها با هزینه های گزاف جلساتی را تشکیل می دهند اما دانشجویان و معلمان در این جلسات شرکت نمی کنند؛ اما در این جلسات حضوری ندارند. زیرا معتقدند این جلسات نمی تواند بخشی از نیازهای آنها را برطرف کند. باز هم تاکید می کنم در دانشگاه ها تیمی از متخصصان حضور داشته باشند که بر اساس نیاز دانشگاهیان در حوزه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی محتوا تولید کنند و از بستر فضای مجازی برای پیشبرد اهداف دانشگاه ها استفاده کنند.

دکتر حسین هرسیج در گفت وگو با ایسنا، وی با بیان اینکه دانشگاه ها در برگزاری دوره های حضوری می توانند از بستر فضای مجازی برای آموزش تکمیلی استفاده کنند، تصریح کرد: استفاده از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای توسعه آموزش و پرورش مشکل جدیدی نیست. دوران کرونا فرصتی را برای دانشگاه ها فراهم کرده است تا برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را در بستر فضای مجازی ارائه کنند. سیاست جدید وزارت علوم در حوزه آموزش، برگزاری کلاس های حضوری است. در این شرایط دانشگاه ها می توانند از تجربه دوران کرونا در حوزه های مختلف استفاده کنند.

رئیس دانشگاه اصفهان فضای مجازی را فرصتی ارزشمند برای دانشگاه ها دانست و گفت: مراکز آموزش عالی کشور به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات دریافتی می توانند فعالیت هایی را که عملا نمی توانند انجام دهند ساماندهی کنند. پلت فرم فضای مجازی . . دنیای امروز دنیای ارتباطات و اطلاعات است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته به سمت دانشگاه های مجازی و کوچک شدن فضای آموزشی گام برداشته اند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011707612/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

دکتر هرسیج استفاده از فضای مجازی برای دستیابی به اهداف دانشگاه را با چالش هایی همراه دانست و گفت: اگرچه دانشجویان و اساتید جوان با فضای مجازی آشنا هستند، اما اساتید مسن باید در این زمینه آموزش ببینند. اگر دانشگاه ها بتوانند بسته های آموزشی و فرهنگی برای فضای مجازی تولید کنند و تولید آنها فراتر از مصرف گرایی آنها باشد، فضای مجازی می تواند به فرصت تبدیل شود. اگر ما فقط مصرف کننده اطلاعات دیگران باشیم، ممکن است با تهدید مواجه شویم.