کشف مکانیسم مولکولی عامل مقاومت باکتری در برابر آنتی بیوتیک


تهران- ایرنا- محققان دریافتند مکانیسم‌های مولکولی به باکتری‌ها قدرت فوق العاده‌ای در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها می‌دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088039/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9