کشت سلولی، جایگزینی مناسب برای تولید داروهای گیاهی


تهران- ایرنا- استاد بیوتکنولوژی دانشگاه قائد اعظم اسلام­‌آباد پاکستان، گفت: استفاده از روش‌های کشت سلول گیاهی، جایگزین بسیار مناسبی برای تولید داروهای گیاهی ارائه می‌دهد و در مقایسه با گیاهان کشت شده در مزرعه، این نوع را می‌­توان در شرایط کنترل‌شده انجام داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363241/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C