کسری تجاری کره جنوبی در ۲۰۲۲ رکورد زد


تهران- ایرنا- داده‌های دولتی منتشر شده از سوی کره جنوبی روز یکشنبه نشان داد که کسری تجاری این کشور در سال ۲۰۲۲به دلیل رشد سریع‌تر واردات نسبت به صادرات به رکورد جدیدی رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985434/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF