کسب 75 رتبه توسط فرهنگیان این استان

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش بویراحمد گفت: دانش آموزان و فرهنگیان این شهرستان در دوازدهمین دوره از جشنواره نوجوان سالم ، 75 رتبه برتر استانی کسب کردند. – سید قدرت موسوی ارشد افزود: جشنواره نوجوان سالم هر ساله با هدف ارتقای سطح آگاهی و مشارکت دانش آموزان …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205963624280064/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86