کره جنوبی برنامه تولید انبوه بالگردهای داخلی را تصویب کرد


تهران- ایرنا -آژانس تدارکات ارتش دولت کره جنوبی امروز دوشنبه از برنامه تولید انبوه بالگردهای ساخت داخل سبک به ارزش ۵.۷۵ تریلیون وون (معادل ۴.۳ میلیارد دلار) در ماه های آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955602/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF