کره جنوبی؛ مسن ترین کشور جهان در سال ۲۰۴۴

کارشناسان هشدار دادند که کره جنوبی ممکن است با یک شوک جمعیتی ناشی از کاهش جمعیت و پیری سریع مواجه شود که اگر به سرعت به این موضوع رسیدگی نشود، از سال ۲۰۴۰-۲۰۳۰ آغاز خواهد شد.

انتظار می رود کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ به یک جامعه بسیار سالمند تبدیل شود که در آن نسبت افراد ۶۵ ساله و بالاتر به ۲۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید. این کشور در سال ۲۰۱۷ نیز به یک جامعه سالخورده تبدیل شد، زیرا نسبت این افراد از ۱۴ درصد بالاتر رفت.

جمعیت کره جنوبی برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. این در شرایطی است که انتظار می رود جمعیت کره شمالی در سال ۲۰۳۳ به اوج خود برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84878465/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B4

احتمال می رود که سهم افراد ۶۵ ساله یا بالاتر  در سال جاری به ۱۷.۵ درصد از کل جمعیت کره جنوبی برسد و در سال ۲۰۷۰ به ۴۶.۴ درصد خواهد رسید.

داده های جدید نشان می‌دهد که کره جنوبی با سرعت بیشتری دچار پیری می‌شود، در حالی که جمعیت کل این کشور در سال گذشته همزمان با نرخ پایین زاد و ولد به طور مزمن کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری کره جنوبی (یونهاپ) نوشت: بر اساس داده های جدید پیش بینی می‌شود که نسبت شهروندان سالخورده در کره جنوبی ۳۶.۷ درصد از کل جمعیت این کشور را  در سال ۲۰۴۴ تشکیل دهد که از سالمندترین کشور جهان یعنی ژاپن با ۳۶.۵ درصد پیشی خواهد گرفت.

این داده ها بر اساس پیش بینی سازمان ملل از جمعیت جهان و پیش بینی اداره آمار کره جنوبی در سال ۲۰۷۰-۲۰۲۰ برای جمعیت کره جمع آوری شده است.

زمان بندی تعیین شده برای این که کره جنوبی بزرگترین جمعیت افراد مسن را در جهان داشته باشد نسبت به پیش بینی سال ۲۰۱۹ یک سال به جلو افتاده است. قبلا اداره آمار کره جنوبی پیش بینی کرده بود که این کشور در سال ۲۰۴۵ بیشترین جمعیت افراد سالخورده در جهان را داشته باشد.

نسبت جمعیت در سن اشتغال- یا افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله – در سال ۲۰۱۲ به ۷۳.۴ درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ به ۷۱ درصد کاهش یافته است. داده ها نشان می دهد که این آمار احتمالا در سال ۲۰۷۰ به ۴۶.۱ درصد کاهش خواهد یافت.

در همین حال، داده‌ها نشان می‌دهد که انتظار می‌رود مجموع جمعیت کره جنوبی و شمالی در سال  ۲۰۲۸ میلادی به ۷۷.۸ میلیون نفر برسد.