کردستان ۲۸۰ هزار متر مربع کمبود فضای آموزشی دارد


سنندج- ایرنا- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان گفت: در حال حاضر ما در ۶ نقطه استان کمبود فضای آموزشی داریم که این میزان ۲۸۰ هزار متر مربع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178297/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF