کتاب هایی به زبان فرانسه و آلمانی برای 2 مقطع تحصیلی نوشته شده است / ملاحظات اجرایی داریم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: کتاب هایی به زبان های فرانسه و آلمانی برای 2 مقطع تحصیلی تدوین شده است و تلاش می کنیم سال آینده این آموزش ها را در برخی مدارس به صورت آزمایشی اجرا کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054680/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA