کاهش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و داشتن حداکثر سن 22 سال تمام خبر داد. وی با اشاره به اینکه این مصوبه برای داوطلبان ورود به آموزش و پرورش در سال 1403 اعمال می شود، – تاکید کرد: داشتن حداکثر 22 سال تمام (در سال1403)، برخورداری از سلامت جسمانی …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020539470268497920/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86