کاهش بازتابش کامل نور در آینه‌ خودرو با استفاده از فناوری ایرانی


تهران – ایرنا – آینه‌ خودرو با خاصیت کاهش بازتابش کامل نور با تلاش فناوران یک شرکت دانش بنیان ایرانی تولید و به بازار عرضه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85107119/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C