کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شریف معرفی شدند

ثبت نام نهایی مهرماه در دانشگاه صنعتی شریف همزمان با شرکت در آزمون «حضوری» دانشجویان انجام می شود.

دانشجویان مدارک را به آدرس [email protected] ارسال نمایند. حتما در قسمت موضوع عنوان «فرم صلاحیت عمومی بدون آزمون» را درج کنید.

افرادی که بدون آزمون در کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند، نیازی به پرداخت هزینه ندارند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف ضروری است فرم صلاحیت عمومی پرینت بگیرید و پر کنید و پس از چسباندن عکس به جای عکس، فرم را به همراه فتوکپی شناسنامه صفحات اول، دوم و سوم و کپی شناسنامه کارت ملی رفت و برگشت از اول ارسال کنید. تاریخ تا 31 مه 1402 به Direction des Talents که از طریق ایمیل به سازمان ارزیابی ارسال شود.

اسامی مقاطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده در سال تحصیلی 1402-1403 اینجا قابل مشاهده و دریافت است.

دانشگاه صنعتی شریف اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون را اعلام کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012713815/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

چنانچه دانشجو در مهلت های فوق مدارک را ارائه ننماید به سازمان سنجش ارائه نخواهد شد.