کارت ورود به جلسه آزمون استخدام آموزگار منتشر شد

کارت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای جذب آموزگار منتشر شد. – به گزارش نبض بازار ،آزمون استخدام آموزگار در دستگاه تعلیم و تربیت روز جمعه 8 اردیبهشت 1402 برگزارمی شود.در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 534 هزار و 445 نفر شامل 454 هزار و 993 داوطلب زن و 79 هزار و 411 نفر مرد ثبت …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020239803168399360/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF