ژست عجیب وزرای رییسی در یک عکس

عکس وزیر آموزش و پرورش و وزیر کار پس از امضا یک تفاهمنامه مورد توجه کاربران قرار گرفت. –
منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020347163394506752/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3