ژاپن و هند برای نخستین بار رزمایش مشترک برگزار می کنند


تهران- ایرنا – همزمان با افزایش تحرکات نظامی ژاپن، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد ژاپن و هند امروز دوشنبه برای نخستین بار در تاریخ، رزمایش مشترک جت های جنگنده نزدیک توکیو را آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000009/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF