ژاپن؛ از افزایش بودجه تا تعییر ساختار دفاعی در ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- به دنبال افزایش تحرکات موشکی کره شمالی و افزایش قدرت و نفوذ چین در جهان، ژاپن تصمیم دارد در سال جاری ۲۰۲۳ علاوه بر افزایش بودجه نظامی، ساختار دفاعی خود را نیز بازسازی و تغییر دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993188/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3