چین: پکن و تهران اراده مشترک برای تقویت روابط راهبردی و جامع دارند
تهران – ایرنا – همزمان با سفر “هو چونهوا” Hu Chunhua معاون نخست وزیر چین به تهران در راس یک هیات بزرگ تجاری، وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور امروز تاکید کرد چین و ایران از روابط دوستانه و سنتی برخوردارند و اراده مشترک برای تقویت و توسعه روابط راهبردی و جامع دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968247/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9