چین خواستار توقف تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا علیه برخی کشورها شد


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین در مصاحبه مطبوعاتی گفت آمریکا با سوءاستفاده از احکام قضایی نظامی طولانی مدت در سال های اخیر در مقیاس بی سابقه ای در حال گسترش اهدافش برای تحریم های غیرقانونی و یکجانبه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027801/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C