چه کسانی مجاز به شرکت در رشته‌های ارشد علوم پزشکی هستند؟

طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته هر سال می‌توانند در آزمون سال بعدی ثبت نام و شرکت کنند؛ بنابراین پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۲ و ماقبل که در حال حاضر به عنوان دانشجو مشغول به تحصیل در دانشگاه (اعم از وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز و موسسات آموزشی) هستند، باید تا زمان قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ وزارت بهداشت، انصراف قطعی داده و گواهی انصراف خود را به دانشگاه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ تحویل دهند.

به گزارش ایسنا، ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم‌پزشکی که از روز یکشنبه ۹  بهمن ماه آغاز شده بود، امروز ۲۱ بهمن ماه پایان می یابد.

 منابع آزمون به همراه سایر ضوابط و اطلاعات تکمیلی در زمان ثبت نام از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و داوطلبان متقاضی ملزم هستند جهت اطلاع از آخرین تغییرات، هر هفته سامانه مرکز سنجش را ملاحظه کنند.

همچنین مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

*داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته های امتحانی کارشناسی ارشد بر اساس مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی  از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور حسب تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و یا گواهی مبنی بر فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور توسط دانشگاه مربوطه برای دانشجویان سال آخر دانشجویان که حداکثر تا تاریخ فوق فارغ التحصیل شوند مجاز به شرکت در این آزمون هستند.

افرادی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل شوند، مجاز به شرکت در آزمون نیستند. همچنین رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از طریق سامانه آن دبیرخانه قابل رویت است. همچنین بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، رشته های مربوط به حوزه سلامت دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد تایید وزارت بهداشت نیست. در هر مرحله از روند برگزاری آزمون اعم از بررسی مدارک، اعلام نتایج، پذیرش و دوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

به عنوان مثال اگر دانش آموخته رشته هوشبری، مجموعه امتحانی پرستاری را انتخاب کرده و پس از شرکت در آزمون مجاز به انتخاب رشته محل شود، در صورت داشتن سایر شرایط، فقط مجاز به انتخاب و تحصیل در رشته محل های دو رشته پرستاری مراقبت های ویژه و ویژه نوزادان از مجموعه پرستاری می باشد.

*داوطلبانی که مجاز به تحصیل نیستند

طبق مصوبه یازدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دارندگان مدرک معادل، گواهی اتمام دوره، دارندگان میانگین کل کمتر از ۱۲ در مقطع کارشناسی و همچنین دارندگان مدرک تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفاً دارای ارزش استخدامی است (بدلیل عدم احراز شرایط بند -۳-۲ آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی) مجاز به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی نیستند.

طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه  شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. 

عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور(بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۴۳ مین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی). بر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد صرفاً جهت دوره حضوری بوده و جهت دوره غیر حضوری مجازی، این ممنوعیت وجود ندارد.

 بر اساس مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم یا از ادامه تحصیل منصرف می شود، پس از تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل خود، با رعایت شرایطی می تواند مجدداً در آزمون ورودی دوره  کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت نماید.

بر اساس مصوبه ۱۷ امین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل که متقاضی ثبت نام و شرکت در این آزمون هستند،در صورت ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده، باید تا زمان قبولی در این آزمون، انصراف دهند. بدیهی است در صورتیک ه دانشجویان این امر را رعایت نکنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد. 

*امکان ثبت نام پذیرفته شدگان سال های گذشته

طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته هر سال می توانند در آزمون سال بعدی ثبت نام و شرکت نمایند. بنابراین پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۲ و ماقبل که در حال حاضر به عنوان دانشجو مشغول به تحصیل در دانشگاه (اعم از وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز و موسسات آموزشی) هستند، باید تا زمان قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ وزارت بهداشت، انصراف قطعی داده و گواهی انصراف خود را به دانشگاه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ تحویل دهند.

بدیهی است در صورتیکه دانشجویان این امر را رعایت نکنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد. این افراد ملزم است در فرم ثبت نام قسمت آموزشی گزینه «دانشجوی کارشناسی ارشد که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ فارغ التحصیل نخواهم شدم را انتخاب نموده و نوع پذیرش انجام شده از طریق آزمون وزارت بهداشت و یا سازمان سنجش کشور(کلیه دانشگاهها و مراکز آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و…) را مشخص کنند.

پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته که به دلیل مغایرت معدل، مغایرت مدرک تحصیلی، عدم ارائه ۲ سال سابقه کار بالینی در رشته های مورد نظر، عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد تائید، لغو قبولی شده اند، با توجه به رای دیوان عدالت اداری، مجاز به شرکت در این آزمون می باشند.

بر اساس مصوبه ۴۵ جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پز شکی دانش آموختگان مقطع کار شنا سی ارشد چنانچه در مقطع مذکور از آموزش رایگان برخوردار بوده و مجدداً با مدرک تحصددیلی مقطع کارشنناسی ارشد خود  متقاضی شرکت در رشته های این آزمون می باشند، در صورت قبولی در رشته محل های رایگان این آزمون، ملزم به پرداخت شهریه می باشند.

در صورتیکه در مقطع کارشناسی ارشد قبلی، از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند، در صورت پذیرش در ر شته محل های رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند. در رشته هایی که جهت شرکت در آزمون مدرک تحصیلی مورد پذیرش کارشناسی ارشد اعلامی شده در صورت قبولی در رشته محل های رایگان، ملزم به پرداخت شهریه در رشته پذیرفته شده نمی باشند.

داوطلبان حائز شرایط از میزان شهریه از مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع پیگیری کنند. وزارت بهداشت، به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی کند. شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه های مربوطه می باشد.

بر اساس آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۴۳ مین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی حصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، تمام وقت می باشد. لذا ساعات حضور در محل کار داوطلبان شاغل با ساعت های آموزشی و ساعت های حضور در دانشگاه محل تحصیل نباید تداخل داشته باشد.

داوطلبان شاغل، قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت لزوم پس از قبولی به دانشگاه مربوطه ارائه نمایند. بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، الزم است کارکنان قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون، در خصوص شرایط ادامه تحصیل و نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، اطلاعات الزم را کسب و مجوزهای الزم را اخذ کنند.

بدیهی است، مسئولیت این امر به عهده داوطلب بوده و می بایست پس از اطمینان از شرایط شخصی و شغلی خود اقدام به ثبت نام در آزمون نماید. پس از پذیرش هیچ نوع اقدامی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت نمی پذیرد.

بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی مورد پذیرش برای رشته تکنولوژی گردش خون، در بخش های بیمارستانی و بالینی جهت شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه داوطلبان متقاضی این رشته ضروری می باشد. اگر این سابقه در بخش های بالینی بیمارستان خصوصی و یا مربوط به گذراندن دوره طرح نیروی انسانی در بخش های بالینی بیمارستان باشد قابل قبول می باشد. داوطلبان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان، با توجه به لزوم سابقه خدمتی، بلافاصله پس از فراغت از تحصیل واجد شرایط انتخاب و تحصیل در این رشته نیستند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112115121/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF