چهار تهدید هوش مصنوعی برای انسان‌ها


تهران- ایرنا- کارشناسان برجسته هوش مصنوعی زنگ خطر را در مورد سرعت و عظمت پیشرفت‌های اخیر در زمینه این فناوری به صدا درآورده‌ و چهار تهدید را برای جوامع انسانی برشمرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135891/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7