چهارهزار و ۵۰۰ دبستانی بازمانده از تحصیل فارس به کلاس‌های درس بازگشتند


شیراز – ایرنا – معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس گفت: چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دبستانی این استان در ۲ مرحله شناسایی و به فرآیند تحصیل بازگردانده شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224870/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3