چند نما از پشت‌پرده‌ سناریوی اخراج اساتید دانشگاه


تهران – ایرنا – «اخراج اساتید دانشگاه»؛ خبری که این روزها در لابه‌لای برخی اخبار مطرح و جنجال به پا کرده است اما طراحان این سناریو با طرح این شایعه چه هدفی را دنبال می‌کنند؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85223010/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87