چشم انداز روشن رویان؛ از ۶۵ پیوند موفق تا گسترش سبد خدمات


شیراز – ایرنا – سلول درمانی از همان سال‌های اولیه درمانی وارد کشور شد و دانشمندان ایرانی در تحقیقات بالینی سلول درمانی همواره دست پری داشته و به توسعه جهانی این علم کمک کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142128/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B5-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA