چرا شب‌پره‌ها جذب نور می‌شوند؟+فیلم


تهران- ایرنا- محققان می‌گویند حشرات شب‌زی در تکامل میلیون‌ها ساله در شب‌ها پشت به نور آسمان پرواز می‌کردند، اما در عصر جدید و تولید نورهای مصنوعی در شب این حشرات دچار گیجی شده و در واقع جذب نور نمی‌شوند بلکه در اطراف نور به دام می‌افتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85371773/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85