چرا سند تحول آموزش و پرورش بطور کامل اجرا نمی شود؟

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز به بازنگری دارد تا مفاد آن برای مجریان ملموس و قابل فهم شود و امکان اجرا فراهم شود. – بیژن اعلایی درباره دلایل اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: معتقدم از جمله مشکلات سند تحول در اجرا، آرمانی بودن بیش از حد برخی محتوای سند،
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021101661136900096/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C