چرا امتیاز معلمانی که زودتر رتبه بندی شدند بالاتر است؟

25 درصد معلمان که در آغاز بررسی های ارزیابان مورد رتبه بندی قرار گرفتند امتیازات بالاتری دارند. – به گزارش نبض بازار ، عضو انجمن صنفی معلمان می گوید یک چهارم از معلمان به دلیل آنکه در هفته های نخست رتبه بندی شدند، امتیاز بالاتری نسبت به بقیه دارند. محمدرضا نیک نژاد،عضو …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204148255225856/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F