پیوند حکمت متعالیه و جامعه شناسی یکی از دغدغه های مهم افروغ بود


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی درگذشت دکتر عماد افروغ، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی را تسلیت گفت: وی شخصیتی علمی، پژوهشگر خوش صحبت و صاحب نظر بود. محقق خوش زبانی که عمر خود را صرف کسب و ترویج دانش کرده است. پیوند حکمت متعالیه و جامعه شناسی یکی از مهم ترین دغدغه های او بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083118/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF