پیمانکار سرویس مدرسه برای کار نکرده، پول می‌خواهد/ مطالبه وجه درصورت انجام تعهد


تهران – ایرنا – برخی مدیران مدارس می‌گویند که بعضی پیمانکاران سرویس‌های مدارس خواستار دریافت هزینه برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۹ هستند، در این راستا رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش شهر تهران معتقد است پیمانکار زمانی می‌تواند مطالبه وجه کند که صورت وضعیت انجام تعهد را ارائه دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111004/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87