پیشگیری مهمترین رکن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد است | استاندار

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ناگزیر به فعالیت گسترده تر و موثرتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد هستیم، گفت: فعالیت در این حوزه، بار بخش های دیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد را کاهش می دهد.

– ایسنا/آذربایجان غربی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ناگزیر به فعالیت گسترده تر و موثرتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد هستیم، گفت: فعالیت در این حوزه، بار بخش های دیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد را کاهش می دهد.

محمدصادق معتمدیان جهارشنبه سوم خرداد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: رویکرد اصلی در راستای مبارزه با مواد مخدر و بلای خانمان سوز اعتیاد، پیشگیرانه است و در این راستا وظایف آموزش و پرورش و رسانه ها بسیار بیشتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با مدیریت آموزش و پرورش، آموزش های لازم در راستای مقابله با معضل اعتیاد در جامعه به کادر آموزشی، کارکنان، دانش آموزان و والدین آنان داده شود.

معتمدیان ادامه داد: البته باید به سمت اقدامات موثر و اثرگذار در حوزه های مختلف حرکت کنیم و برنامه ریزی نوینی در این خصوص داشته باشیم.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید با راهبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دستور کار جدی قرار گیرد، تولید محتوای مناسب برای اقشار م

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305132020260864/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA