پیش‌ثبت‌نام مدارس با شهریه سال گذشته/ افزایش قیمت مراکز غیردولتی از اول تیر


تهران -ایرنا- رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: اکنون پیش ثبت‌نام مدارس غیردولتی براساس الگوی شهریه سال گذشته انجام می‌شود و شهریه سال تحصیلی آینده براساس الگوی شهریه برای مهرماه مشخص خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127802/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C