پیش‌بینی بازاری پرسود برای دستگاه‌های نظارت از راه دور بیمار


تهران- ایرنا- بررسی نشان می‌دهد ارزش بازار دستگاه‌های نظارت از راه دور بیمار تا سال ۲۰۳۲ به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100755/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1