پیام تسلیت امیرعبداللهیان درپی درگذشت استاد دانشگاه تهران


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت «محمدعلی شیرخانی» استاد اقتصاد سیاسی‌ بین الملل دانشگاه تهران را تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163805/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86