پکن: روابط ایران و چین در دوره ریاست رئیسی و شی، شتاب خوبی داشته است


تهران – ایرنا – همزمان با نخستین سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور میزبان تاکید کرد که در دوره ریاست رئیسی و شی جینپینگ، روابط دو کشور شتاب خوبی داشته و تحکیم و توسعه روابط دوجانبه، اراده و انتخاب راهبردی هر دو طرف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029620/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87