پکن: با سلطه جویی در عرصه علم و فناوری مخالفیم


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز شنبه اعلام کرد پکن با هرگونه سلطه گری در عرصه علم و فناوری مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046668/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85