پژوهشگر کشور موفق به تولید فیلتر جداساز آب و روغن شد


تهران – ایرنا – پژوهشگر شیمی کشور موفق به تولید فیلتر جداساز آب و روغن با فناوری نانو شد، محصولی که از کاربردی وسیع در صنایع مختلف از جمله پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاهی برخوردار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85092641/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B4%D8%AF