پژوهش‌ها درباره مهاجرت نخبگان چه می‌گویند؟


تهران- ایرنا- اصلاح نظام اداری و شایسته‌سالاری، استقرار و تقویت نظام نوآوری، ارتقای جایگاه و حفظ کرامت نیروی انسانی و الگوبرداری از تجارب موفق بین‌المللی  به منظور ایجاد رضایت شغلی در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان، از ضرورت‌های حفظ آنان در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219883/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF