پویش باشکوه عزیزم حسین(ع) در سیرجان


کرمان- ایرنا- برپایی جشن بزرگ پویش عزیزم حسین(ه) به شهرستان سیرجان استان کرمان رسید که با حضور باشکوه دختران دانش آموز همراه بود و در فضایی خاص برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113994/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

Lee myung hee.