پروتئین خنک‌کننده به جنگ سرطان روده می‌آید


تهران- ایرنا- محققان دانشگاه ملی استرالیا (ANU)، می‌گویند نوعی پروتئین موجود در سیستم ایمنی را می‌توان به منظور ازبین بردن سلول‌های سرطانی روده دستکاری کرد. این پروتئین می‌تواند سلول‌های سرطانی را خنک کرده و DNA آسیب‌دیده را بازسازی کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367111/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF