پروازهای شرکت هواپیمایی چین به ایران به زودی از سرگرفته می‌شود

شهروندان ایران و چین به ویژه تجار و دانشجویان بارها خواستار افزایش پروازها بین دو کشور بوده اند و راه اندازی این خط پروازی جدید، خبر خوبی برای شهرواندن هر دو کشور محسوب می شود.

افزایش پروازها بین ایران و چین می تواند به تقویت روابط دو کشور به ویژه در زمینه تردد دانشجویان و تجار و در مجموع به توسعه مناسبات دو طرفه از جمله در حوزه های بازرگانی و فرهنگی کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84878747/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده است که خطوط هوایی جنوبی چین در نظر دارد پروازها به تهران و ارومچی را از ۹ اکتبر(17 مهر ماه امسال) از سر گیرد و در شروع فعالیت، هفته ای یک پرواز رفت و برگشت از سوی این شرکت هواپیمایی چینی بین تهران و ارومچی انجام خواهد شد.

از زمان شیوع کرونا پروازهای بین ایران و چین به حداقل رسیده است. در مدت شیوع کرونا فقط شرکت هواپیمایی ماهان هفته ای یک پرواز بین ایران و چین داشته است.

دفتر نمایندگی این شرکت هواپیمایی چین در تهران نیز ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که این شرکت چینی با هفته ای یک پرواز بین تهران و ارومچی ، فعالیت خود در مسیر ایران را از سر خواهد گرفت و در آینده ممکن است تعداد این پروازها و نیز تعداد مقصدها افزایش یابد.

به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، همه مسافران ملزم هستند پنج روز قبل از سوار شدن در هواپیما، قرنطینه شوند.