پرداخت پاداش باسوادی 92000 نفر در کشور

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012915576/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وی با اشاره به اینکه تقریباً 92 هزار نفر مشمول پرداخت تشویقی و 9 هزار نفر که شماره حساب آنها مسدود شده است، گفت: مجدداً سامانه اعلام می کنیم تا افراد باقیمانده نیز مشکل را حل کرده و پاداش تحصیلی خود را دریافت کنند.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند تغییر کرده و با نگاه به نهضت، اهمیت سوادآموزی و رسیدن به اوج ریشه کنی بی سوادی به یکی از شعارهای اصلی نهضت تبدیل شده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از واریز پاداش سوادآموزی به حساب افراد باسواد در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۳ خبر داد.

آخرین وضعیت نمرات معلمان و امکان بارگذاری مدارک جدید در سامانه / احتمال افزایش قیمت کتب درسی

عبدی ادامه داد: در نهایت توانستیم امسال برای سال های 1399 و 1400 این مصوبه را اجرایی کنیم و پاداش باسوادان را در این دو سال به حساب آنها واریز کنیم.

به گزارش ایسناعلیرضا عبدی در جلسه تشریح روند پرداخت مشوق های نهضت سوادآموزی که در اتاق جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان اینکه نظام آموزشی و الگوی آموزشی که بر روی آن متمرکز شده است، گفت: نهضت سوادآموزی از بدو پیدایش، اداره نهضت و ادامه روند نهضت بوده است. ترغیب و تشویق بوده است، گفت: تا الان اینطور بوده، البته چند سالی است که نهضت سوادآموزی خالی بوده و از نظر هویتی و مالی با مشکلات زیادی مواجه بوده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه مشکلات مالی و حمایتی در پرداخت مشوق های سوادآموزی خود را نشان داده است، گفت: پرداخت پاداش سوادآموزی در سال های اخیر مصوب شده اما یک بار پرداخت و سپس رها شده است. بر اساس این مصوبه هرکس باسواد شود از 20 درصد هزینه ای که ما برای سوادشان اختصاص داده ایم بهره مند می شود که در سال 1392 در هیات وزیران تصویب شد اما رعایت نمی شود و مسکوت مانده است.

بیشتر بدانید: