پرداخت معوقات معوقه معلمان آغاز شد/ شناسایی مقصران در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان


تهران-ایرنا-وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداخت معوقات معوقه معلمان توسط بانک های عامل آغاز شده و افرادی که حقوق اسفندماه این قشر را پرداخت نکرده اند نیز شناسایی شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070745/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1