پرداخت‌های عمومی دانشگاه‌ها بر اساس توافق‌نامه با سازمان برنامه خواهد بود


تهران – ایرنا – رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاه‌ها موافقت‌نامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس آن باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365550/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87